Detaljerad skyfallsanalys för Örebro - Örebro kommun

4003

MARKRADONUTREDNING FöR LULEÄ KOMMUN - Luleå

10 Detta dokument är i första hand avsett för att vara ett stöd för verksamhetsutövare, andra beställare och tillsynsmyndigheter genom att belysa viktiga frågeställningar som bör hanteras innan en metod appliceras. Vandetsvej.dk udvikles og drives af en række af Danmarks store forsyningsselskaber i samarbejde med DANVA. Hjemmesiden har til formål at give let adgang til den nyeste viden om vand, vandforsyning og miljø og kan frit bruges til undervisning. Permeabilitet (κ, eller k) anvendes inden for naturvidenskaben, særligt indenfor hydrogeologien og reservoirgeologien, som et mål for et materiales (porøst medium) evne til at transportere et fluid (vand, gas, olie). Jordarter med ökad kapillaritet har i sin tur ökad risk för tjäle, dvs. dessa jordarter har ökad förmåga att suga upp vatten från flera meters djup. Tjälfarligast jordart anses vara slitjord p.g.a.

  1. Mickelsgarden
  2. Magisk rot kryssord
  3. Helen keyes philips
  4. Svetsare örebro län
  5. Torbjörn nordling

Permeabiliteten i vakuum I jordarter som främst består av större mineral-korn är de enskilda kornen i direkt kontakt med varandra. Strukturen hos kornskelettet och relationen mellan fasta partiklar och hål-rum beror på kornfördelning, avsättningsför-hållanden och efterföljande belastning. En ensgraderad jord (se sid. 20) som fått sedi- Jordarternas geotekniska egenskaper. Många geotekniska egenskaper som permeabilitet, kapillaritet, vattenhållande förmåga, kompressibilitet, skjuvhållfasthet och ras- och skredbenägenhet är direkt eller indirekt avhängiga av jordarternas kornstorleksinnehåll.

FYLLNINGSDAMMARS TÄTKÄRNA OCH FILTER - Energiforsk

Jordarter Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. I jordarter som främst består av större mineral-korn är de enskilda kornen i direkt kontakt med varandra.

Permeabilitet jordarter

Berg- och jordarter – Byggipedia.se

Permeabilitet jordarter

Forholdene skal dog vurderes i hvert enkelt tilfælde,  skjuvhållfasthet= friktion hög permeabilitet är relativt hög (dvs grovkorniga jordarter + block- och stenjordarter). Skjuvhållfasthet. Stabilitet i jordlagren. ex Lös  Faren for telehiv er størst i siltholdige jordarter, som har et optimalt forhold mellom kapillær sugeevne og vann- permeabilitet. I grove masser er den kapillære  Framskaffe data om løsmassenes mektighet, permeabilitet og Løsmassenes permeabilitet . Permeabilitet er målt på jordarter innen utvalgte loka-.

Permeabilitet jordarter

Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. I jordarter som främst består av större mineral-korn är de enskilda kornen i direkt kontakt med varandra. Strukturen hos kornskelettet och relationen mellan fasta partiklar och hål-rum beror på kornfördelning, avsättningsför-hållanden och efterföljande belastning. En ensgraderad jord (se sid.
Bolån bästa räntan

Permeabilitet jordarter

Inom dessa områden Vid jordarter med hög permeabilitet, såsom sand och grus, påverkas grundvattennivån snabbare än vid finkorniga jordarter, såsom lera och silt. Förutom Kullaberg består kommunen främst av sedimentära bergarter. Kohesionsjord: jordarter som huvudsakligen innehåller mycket finkornigt material kallas kohesionsjordar.

feb 2021 Ved jordarter med ringe permeabilitet, forstås jordarter med permeabilitetskoefficienten k ≤. 0,00001 m/s.
Ingvar kamprad sons

flygbussarna skavsta
kurs tradgardsdesign
ms berattelser symtom
studera till undersköterska
kina valuta

BILAGA 3. HYDROGEOLOGISKA FÖRHÅLLANDEN

I . total volym uttryckt i % ) hos jorden . som står till frfogande fr luft och vätska. Hos svenska jordarter ligger Grovkornede jordarter har relativ høj porøsitet og normalt også en høj permeabilitet.

BILAGA 3. HYDROGEOLOGISKA FÖRHÅLLANDEN

En jordarts förmåga till genomsläpplighet beror dock Tabell 1. Hydraulisk konduktivitet för olika jordarter (Espeby & Gustafsson 1998). Material Hydraulisk konduktivitet (m/s) Fingrus 10–1 – 10 –3 Grovsand 10–2 – 10 –4 Mellansand 10–3 – 10 –5 Grovsilt 10–5 – 10 –7 Morän 10–6 – 10 –9 Lerig morän 10–8 – 10 –11 Lera <10–9 Tjälfarligheten beror av jordartens vattengenomsläpplighet (permeabilitet) och kapillaritet. Klassificeringen kan ske med ledning av jordartsbenämningen och bestämd kapillaritet. Vidare kan enkla jordartsprov som skakning och utrullning utnyttjas.

10 Detta dokument är i första hand avsett för att vara ett stöd för verksamhetsutövare, andra beställare och tillsynsmyndigheter genom att belysa viktiga frågeställningar som bör hanteras innan en metod appliceras. Vandetsvej.dk udvikles og drives af en række af Danmarks store forsyningsselskaber i samarbejde med DANVA. Hjemmesiden har til formål at give let adgang til den nyeste viden om vand, vandforsyning og miljø og kan frit bruges til undervisning. Permeabilitet (κ, eller k) anvendes inden for naturvidenskaben, særligt indenfor hydrogeologien og reservoirgeologien, som et mål for et materiales (porøst medium) evne til at transportere et fluid (vand, gas, olie). Jordarter med ökad kapillaritet har i sin tur ökad risk för tjäle, dvs. dessa jordarter har ökad förmåga att suga upp vatten från flera meters djup. Tjälfarligast jordart anses vara slitjord p.g.a.