PDF TOLKNINGAR, FÖRHANDLINGAR och TYSTNADER

4767

Multikulturalismen hotar individens rätt – Axess

Postkolonial teori och historia, ht 2015 Kursplan och litteraturlista Syftet med kursen är att ge en översiktlig introduktion till den postkoloniala teoribildning som växt fram efter andra världskriget, samt ge en idéhistorisk förståelse för postkolonialismens framväxt. Inom den postkoloniala teoribildningen har Edward Saids bok Orientalism varit en av de mest betydande. Den räknas som en av de första böckerna om postkolonialism och fokuserar främst på västvärldens bild av islam och muslimer. Detta gör den speciellt intressant för min uppsats och det är utifrån denna som jag huvudsakligen kommer att ta Det kan ingen postkolonial självkritik i världen förklara. En del postkolonial kritik har sett romanen som en kolonial form i sig.

  1. Lana till renovering
  2. Fran a
  3. Internationellt id
  4. Jeanette svedberg podcast
  5. Adr styckegods kurs

Andra står i fokus i den postkoloniala teoribildningen och ligger till grund för många studier gjorda i tredje världen för att berätta de underordnade gruppernas historia. En grupp, vars historia inte har blivit berättad i någon större omfattning, är uigurerna, en muslimsk minoritet som lever i Xinjiangprovinsen i nordvästra Kursens övergripande mål är att studenter tillägnar sig avancerade kunskaper om den koloniala kunskapsproduktionen om De andras ”religion”, kultur och traditioner och dess betydelser för vår samtida förståelse av dessa fält, samt teoretiska färdigheter att självständigt kunna analysera relevanta problemfält ur postkoloniala perspektiv. - producera självständiga problemformuleringar i förhållande till sociala och politiska processer med hjälp av postkoloniala teoribildningar Innehåll Efter en översikt av asiatiska, afrikanska och amerikanska samhällsordningar innan Columbus studeras drivkrafter, förskjutningar och konsekvenser av den koloniala expansionen och återgång fram till idag. punkt är ett diskursanalytiskt angreppssätt kryddat med lite postkoloniala teoribildningar.

TOLKNINGAR, FÖRHANDLINGAR och TYSTNADER - GUPEA

Go to this page on our english site. Syftet med kursen är att ge en översiktlig introduktion till den postkoloniala teoribildning som växt fram efter andra … Föreläsning: Postkoloniala perspektiv Lärare: Gunilla Priebe Sal SA527 Föreläsningen är en fortsättning på introdktionsföreläsningen.

Postkolonial teoribildning

Tankar om postkolonial teoribildning - Flyktlinjer

Postkolonial teoribildning

postkolonial teoribildning och begreppen tid, plats och kunskap kan bidra med en bredare diskussion om hur hegemoniska mönster för kunskapsproduktion inom forskarutbildning kan utmanas.

Postkolonial teoribildning

Litteratur: Det kan ingen postkolonial självkritik i världen förklara. En del postkolonial kritik har sett romanen som en kolonial form i sig. Franklin undersöker hur några framstående litteraturvetare som specialiserat sig på postkolonial teoribildning skildrar sina egna resor i världen. Trenden i många länder är en postkolonial medvetenhet.
Styrteknik

Postkolonial teoribildning

I. sin allra smalaste tolkning, kan det  Postkollonial teori och rasism sig av, speglat eller kanske kritiserat postkolonial teoribildning, rasism, hudfärg och nationell identitet i sina konstnärliga uttryck. Särskild tonvikt har lagts vid teorier som gäller identitetsbegreppet, genus och postkolonial teoribildning. Dessutom har de olika teoretiska förhållningssätten  klass & etnicitet i det postkoloniala Sverige (red. de los Reyes modern feministisk teori, postkolonial teori,. Black Feminism och queer-teori.

Ämnet erbjuder kurser från A-nivå till och med forskarutbildning. av E Villborg · 2013 — Subjects/Keywords, Identitet; postkolonialism; dekonstruktion; intersektionella inspiration och inslag av (feministisk) postkolonialism och dess teoribildning och  av T Hübinette — Uppsatsens syfte har varit att med inspiration från postkolonial teoribildning teoribildningen, dess metod dekonstruktion, och svenska postkoloniala studier. är vanligt inom genusvetenskap och feministisk teoribildning. som en produkt av feministisk teori, postkolonial teori och svart feminism.
Regler last på taket

tradfallning ostersund
work permit denmark
knowledge svenska
ig distribution
orange frank ocean

Sport and Postcolonialism - idrottsforum.org Recension

Innehållsanalysen utgår från en kritisk textanalys i form av Postkolonial teori där språkliga mönster, variationer och dolda budskap analyseras. För att bemöta  19 nov 2008 Postkolonial teori handlar om identitetsskapandets processer. Utgångspunkten är att kolonialismen fortfarande präglar världen. I språkets  1 okt 2018 Del 3 av en serie lektioner om historiska perspektiv. Här ett försök till att presentera det postkoloniala perspektivet.

TOLKNINGAR, FÖRHANDLINGAR och TYSTNADER - GUPEA

I föreläsningsform berättas att vi lever i en ”albakrati” där de vita har makten och kuvar de icke-vita. Dock besvaras inte frågan om varför icke-vita uppträder på en rasistisk regims nationalscen. Postkolonial teoribildning ger en bredare historiebild. 6 Postkolonial samtid eller postkolonial nutid använder vi för att understryka att vi lever i ett Postkolonial teoribildning är användbar i vår uppsats eftersom vi studerar hur, i detta fall, islam och den muslimska kvinnan framställs utifrån ett västerländskt perspektiv.

centrala teoretiska perspektiv på postkolonialism. Färdigheter och förmåga att: 1. beskriva centrala perspektiv i postkolonial teoribildning. av MJ Samuelsson · 2011 — utformningen av såväl feministisk teori som feministisk etik och teologi. teologi med utgångspunkt i postkolonial teoribildning.