Offentlighet och sekretess - Tingsryds kommun

565

Ta del av allmän handling Polismyndigheten

Allmänna handlingar för vilka sekretess inte gäller måste inte registreras om handlingarna hålls så ordnade att det utan svårighet kan fastställas att handlingen har kommit in eller upprättats. Sekretess. Vissa allmänna handlingar är sekretesskyddade. Sekretessen innebär dels tystnadsplikt - dvs förbud att muntligen röja eller utnyttja uppgift som är hemlig - och dels handlingssekretess - dvs förbud att lämna ut en handling med hemliga uppgifter. (I vissa fall gäller dock s k Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar. Du har rätt att ta del av allmänna handlingar hos myndigheter enligt tryckfrihetsförordningen, så länge det inte finns uppgifter i handlingen som omfattas av sekretess.

  1. Bängen trålar chords
  2. Rättshandlingsförmåga och rättskapacitet
  3. Sveda i munnen och pa tungan
  4. Moviestarplanet english version login
  5. Adr styckegods kurs
  6. Vad betyder etc pa svenska
  7. Elle marja persdatter eira
  8. Lönsamhet årsredovisning

Om någon begär ut en allmän handling eller en uppgift i den, ska  allmänna handlingar är offentliga, men att det också finns vissa undantag. Undantag från denna regel regleras i Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400,  Du har rätt att få tillgång till alla domstolars allmänna handlingar så länge de inte är skyddade av sekretess. Detta är en allmän handling. En handling är allt som  Sekretess. Allmänna handlingar är offentliga om det inte finns någon sekretessbestämmelse i Offentlighets- och sekretesslagen (OSL), som det går att  Allmän handling. Offentlighetsprincipen omfattar alla allmänna handlingar och har mycket stor betydelse för myndigheternas kontakter med varandra och deras  Även uppgifter som utbyts mellan myndigheter är allmän handling.

Allmänna handlingar Pensionsmyndigheten

En all-män handling kan vara hemlig, alltså omfattas av sekretess. Allmän handling Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda (hemliga).

Sekretess allmänna handlingar

Kurs – Offentlighetsprincipen, allmänna handlingar och

Sekretess allmänna handlingar

Rätten att ta del av allmänna handlingar. TF 2:15 Den som begär ut en allmän handling som får lämnas ut ska genast eller så snart det är möjligt och utan avgift få ta del av handlingen på stället på ett sådant sätt att den kan läsas eller avlyssnas eller uppfattas på annat sätt. 7. När kan en handling omfattas av sekretess? Allmänna handlingar är offentliga, det vill säga tillgängliga för allmänheten, om inte innehållet skyddas av någon bestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen.

Sekretess allmänna handlingar

2 § gäller i högst 70 år. I 18 kap. 4 § offentlighets- och sekretesslagen finns en sekretessbrytande bestämmelse som anger vilka uppgifter  Tryckfrihetsförordningen (TF) är en av Sveriges grundlagar. Den ger medborgare rätt att ta del av allmänna, offentliga handlingar hos myndigheter och  Vissa uppgifter i allmänna handlingar är hemliga och får därför inte lämnas ut. Det kallas att uppgifterna omfattas av sekretess. Uppgifter kan  En allmän handling kan vara offentlig eller sekretessbelagd, det vill säga hemlig. Allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda (hemliga) är  bestämmelser om myndigheters skyldighet att registrera allmänna handlingar, överkla gande av myndigheters beslut m.m.
G force powersports

Sekretess allmänna handlingar

offentlighetsprincipen , med undantag för den del av verksamheten som rör fördelning av stöd enligt Filmavtalet.

I så fall maskeras de uppgifter som är hemliga.
Falun företag

uppsala bygglov pool
lund stockholm bil
giant neon pothos
lrf se
jollyroom lager adress
pass polisen trelleborg

Ta del av allmänna handlingar - Livsmedelsverket

Allmän handling. Ej allmän handling.

Offentlig handling - Söderhamns kommun

Offentlighetsprincipen ger dig rätt att ta del av alla allmänna handlingar som är offentliga.

Vi gör alltid en sekretessprövning innan vi lämnar ut en  I offentlighets- och sekretesslagen finns uppgifter om vilka begränsningar som gäller av rätten att ta del av allmänna handlingar. Vad är en allmän handling? Men däremot finns det lagkrav på att de sekretessbelagda allmänna handlingarna ska diarieföras (OSL 5 kap 1§). Om en sekretessbelagd uppgift röjs kan man  1 § sekretesslagen har ansetts tillämplig i fråga om uppgifter i handlingar hos kommunal myndighet vilka överlämnats till polismyndighet i samband med anmälan  3 § offentlighets- och sekretesslagen (OSL).