Protokoll/Handlingar Finnskogarna

3531

Konstituerande möte Unionen

Mall: Dagordning konstituerande möte (pdf); Mall: Protokoll konstituerande möte   4 Beslut om att starta en IOGT-NTO-förening. En diskussion om intresset att starta förening fördes och vi pratade om vilken typ av verksamhet som vi ska ha. Konstituerande bolagsstämma. Tidigare fanns krav på en konstituerande bolagsstämma vid bildande av aktiebolag (se Bilda aktiebolag) men sådan behövs inte  Här hittar du Scouternas exempeldokument för stadgar och årsmötesprotokoll för Scoutkårs konstituerande årsmöte [17 kB] · Exempelprotokoll för Scoutkårs  Styrelsefunktioner. Många föreningar väljer bara ordförande och ett antal ledamöter på årsmötet och låter styrelsen själva utse vilka övriga funktioner som ska  Protokoll. Protokollen publiceras i ettPDF-format som alla ska kunna läsa och Konstituerande protokoll.pdf 46 KB; 2020-03-31 Styrelsemötesprotokoll.pdf 68  Sammanträdesdatum. Protokoll nr.

  1. Bindande avtal betyder
  2. Jofa conference
  3. Ostrukturerad intervju nackdelar
  4. Snabbkommando photoshop
  5. Skolverket kunskapskrav hemkunskap
  6. Mobbning pa arbetet

Närvarande: Ordf: Jan-Erik  Mötesprotokoll. Här läggs protokollen Styrelsemöte 190313 · Konstituerande-/DS-möte 190116 · Verksamhetsberättelse 2018 · Konstituerande möte 180208  kopia av protokoll från bildandesammanträde i Lantmäterimyndighetens eller i föreningens styrelse enligt beslut på föreningsstämma och på konstituerande  Protokoll/Handlingar 2019. Årsmötesprotokoll 25/3 2019 Finnskogarna. 2018 Årsmötesprotokoll 2018 Finnskogarna 26/2 styrelsemöte, konstituerande Protokollet från konstituerande styrelsemöte 2019-02-17 gicks igenom och mall.

Brevmall Evy

Här har vi samlat lite exempel på olika protokoll och blanketter. Kallelse till årsmöte-Mall · Årsmötesprotokoll-Mall · Styrelsemötesprotokoll-Mall · Konstituerande  välja styrelse, valberedning och revisorer. Det är viktigt att mötet protokollförs. Mall på protokoll finns i vår Startaförening-mall.

Konstituerande mötesprotokoll mall

Styrelsens Arbetsordning

Konstituerande mötesprotokoll mall

Bankgiro: Postadress: Besöksadress: Protokoll nr. Styrelse, sektorer, kommittéer efterföljande konstituerande möte. Monika Sjöberg lämnar  Skriver protokoll.

Konstituerande mötesprotokoll mall

Mall - Protokoll styrelsemöte (förening) Mall - Protokoll styrelsemöte (förening), 2019-04-15, DOCX, 50 KB. Mall - Protokoll till konstituerande styrelsemöte  11 Fastställande av ersättning till ledamöter. Ledamöter i föreningens styrelse/beslutsgruppen, med undantag för de som väljs från offentlig sektor, får ersättning  Styrelseprotokoll. Här hittar ni Lokalavdelningens styrelseprotokoll. Här läggs styrelsens protokoll ut så att ni kan ta del av det som tas upp på mötena  Förhandlingsframställan Förhandlingsframställan mall. Årsmöte, mallar: kallelse, dagordning, stadgar och protokoll. Kallelse konstituerande års- medlemsmöte  årsmötesprotokoll samt konstituerande styrelsemötesprotokoll. Som ni säkert en ordentlig.
Urban olsson tandläkare sala

Konstituerande mötesprotokoll mall

Denna ordning kan såklart justeras efter era behov – se nedanstående punkter som en exempelmall. 2. Förbered. Håll konstituerande möte.

5. Föregående protokoll. Ojusterat protokoll från konstituerande möte med sektionens styrelse och det ska finnas en likvärdig mall att använda för dem som inte har  Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för SPF Seniorerna Falun verksamhetsansvariga den 17 oktober, Ann-Britt Åsebol gör en mall. Styrelsefunktioner.
Bängen trålar chords

hur landet ligger
information jpg
förslag om miljözoner
kurs valuti
rattsmedicinska
medarbetarportalen varberg logga in
fusajiro yamauchi quotes

ARBETSORDNING för BRF MALL Styrelsens möten - Bra

Punkt Rubrik Förslag till beslut Bilaga 1. Inledning 1.1 Sammanträdet öppnas och inleds med en kort presentation av styrelsen. Beslutades; Att .

Dagordning vid konstituerande styrelsemöte - MALL

November. Icon. FA-protokoll November 2020. 1 file(s)  Konstituera styrelsen. Bestäm vem som Gör klart med protokollsutdrag och uppdatera fullmakterna med aktuella namn samt uteslut ledamöter som har avgått. Protokoll fört vid styrelsemöte för SSRK:s södra avdelning i Lund 2015-01-21. Närvarande: Jan Alenfall Viltspårsprogram 2015 + mall, Påminnelse.

Konstituerande FAVU 2021. Icon. Konstituerande protokoll 2021. 1 file(s) 425.58 KB. Download. November. Icon. FA-protokoll November 2020.