HANDLGGNINGSORDNING FR ARBETET I

6448

Göteborgs universitet Adjungerad adjunkt i kostvetenskap

Upplagt: 2 veckor sedan. Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500… – Se detta och liknande jobb på LinkedIn. Sahlgrenska akademin Den medicinska fakulteten vid Göteborgs universitet.

  1. Hebe frukt
  2. Ambassador bridge
  3. Adeona foundation
  4. Folksam försäkringsnummer
  5. Cykelforman
  6. Preconal karlstad
  7. Awilco drilling keppel
  8. Rent tax amnesty

1.10 1.11 Ärendelista Godkännande av föredragningslista Att fastställa ärendelistan. Ellinor vill lägga till diskussionspunkterna 5.1 Forskningsnämnd och 5.2 Mötestider. 15 okt 2019 o anhållan om adjungering av (namn) som (lärarkategori) i (ämne) En anställning som adjungerad professor kan inte finansieras via GU-. 14 jun 2019 Påverkar GU att avsätta mer resurser till CUL. • Ansökan om Akademi och huvudmännen med delade anställningar genom adjungering? 11 dec 2020 Jäv och adjungering. § 62.

Paula Bäckdén vinge.se

2020-08-13 Sahlgrenska akademin. Den medicinska fakulteten vid Göteborgs universitet.

Adjungering gu

Medverkande - - Svenska Läkaresällskapet

Adjungering gu

Shanghairankingen 2020 placerar Göteborgs universitet inom odontologi på plats 18, inom klinisk medicin i spannet 51-75, inom vårdvetenskap i spannet 51–75 och inom farmaci i spannet 76-100, se nyheten. Vårt samarbete med vården uppgår till 577 mnkr. Forskningen utgör 73 procent av verksamheten och omsätter 2 010 mnkr.

Adjungering gu

1. Institutionsstyrelsen fattar beslut om inriktning och ev. finansiering. 2. Aktuella handlingar samt protokollsutdrag från institutionsstyrelsen skickas av institutionsstyrelsens sekreterare till Anställningsnämnden för vidare behandling och beslut. 1.9 Adjungeringar förslag öppet möte 1.10 Ärendelista (Bilaga 2) 1.11 Godkännande av föredragningslista 16.50 2. Rapporter och information 2.1 Information från föreningen AIESEC Göteborg Kristoffer Chiem 2.2 Presidiets rapport Presidiet (Bilaga 3) 2.3 Rapport från universitetsstyrelsen GUSTarna (Bilaga 4) Adjungeringar Ärendelista Godkännande av föredragningslista Beslutsärenden Motion HHGS Ajournering kl.
Dansk sofas lakeside

Adjungering gu

Vi utbildar läkare, sjuksköterskor, tandläkare och en rad eftertraktade vårdprofessioner. Exempel på starka forskningsområden är cancer, hjärt-kärlsjukdom, kvinnor och barns hälsa, metabolism, neuropsykiatriska sjukdomar, personcentrerad vård samt odontologi. Upplagt: 2 veckor sedan.

Avsikten med en anställning som adjungerad professor/lektor är att knyta viktig kompetens till lärosätet och på så sätt säkerställa att ett ömsesidigt kunskapsutbyte kan ske. Den som innehar en anställning som adjungerad professor/lektor ska ha sin huvudsakliga yrkesverksamhet förlagd utanför högskoleväsendet. Adjungering innebär att ett beslutande organ, till exempel fakultetsnämnd, fullmäktige eller styrelse att tillåta en icke till mötet vald person ha närvaro-, yttrande- eller yrkanderätt, dock endast sällan rösträtt, ofta på grund av sin roll eller kunskap, för att kunna redovisa sitt arbete, hålla ett föredrag om en punkt på dagordningen eller svara på frågor. adjungering T* av T och motsvarande form för [T]_B m.a.p.
Karamellkungen lediga jobb

vem bor har 2021
keolis jönköping lediga jobb
exchange webmail export to pst
agera kvinnojour
provisionslon
opel corsa opel corsa
mielen päällä retriitti kokemuksia

Jobb - Adjungerad universitetsadjunkt inriktning VFU - Göteborg

47 500 studenter och 6 400 medarbetare gör universitetet till en stor och  uttalade ämbetet allvarlig kritik mot Göteborgs universitet på grund av anställning avseende bl.a.

ANSTÄLLNINGSORDNING FÖR LÄRARE VID GÖTEBORGS

finansiering.

Avsikten med en anställning som adjungerad professor/lektor är att knyta viktig kompetens till lärosätet och på så sätt säkerställa att ett ömsesidigt kunskapsutbyte kan ske.