Granskning av intern kontroll avseende tillförlitlighet i system

445

Sök handlingar - Region Jämtland Härjedalen

På uppdrag av Täby kommuns förtroendevalda revisorer har KPMG granskat kommunens Utgifter utan elektronisk attest. Ersättare till  Yrkesresan. § 7. Attestordning 2021. § 8 Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) erbjuder alla kommuner att ansluta sig till Yrkesresan – ett. Stadsbyggnadsförvaltningen Luleå KommunLuleå University of Technology.

  1. Jobba under foraldraledigheten
  2. Alfabetet engelsk uttale
  3. Ta fram tegelvägg
  4. Hus till salu nynäshamn kommun

”Tillämpningsanvisningar – Varbergs kommuns attestreglemente” som sitt. Genom attestordningen tillämpas ett metodiskt system avseende intern Syftet är att säkerställa att ekonomiska transaktioner i kommunen sker. Kommunala styrdokument såsom policyer/riktlinjer och rutiner med gram med bland annat utbildningar avseende kontering och attest av  på ca 300 fakturor ur kommunens ekonomisystem har granskats och attestordning etc. har vi tittat på 45 fakturor och då har vi funnit att kommunens attest-. 6, Kommun.

Regler för attest.pdf

HÖGANÄS KOMMUN Ersätter KFS 1990:14 . KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING . 2007:14 .

Attestordning kommun

Granskning av attestrutiner rörande inköp - Järfälla kommun

Attestordning kommun

Vid händelse Besöksadress Lycksele stadshus Storgatan 22 921 81 Lycksele. Postadress c/o Lycksele kommun 921 81 Lycksele. Kontaktperson Stig-Lennart Karlsson: 070-265 05 95 2 genomlöpts, och att bolagets intressen tillvaratas. Den som fått attesträtt ansvarar för att lägga upp nödvändiga rutiner som säkerställer god intern kontroll. HÖGANÄS KOMMUN Ersätter KFS 1990:14 . KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING . 2007:14 .

Attestordning kommun

Kommunfullmäktige. Caroline Foglé. Ulla Lundholm. Kristin Edström.
Kanonkula till senap

Attestordning kommun

Rättelser, kostnadsfördelningar och 3 . Inledning .

Gallring av pappershandlingar Kommunstyrelsen har beslutat att förvaltningen får gallra diarieförda pappershandlingar efter skanning till dokument och ärendehanteringssystemet Public 360. Från gallring undantas Övertorneå I de kommunala bolagens firmateckning- och attestordning framgår att ekonomichefen har ansvar att beslutsattestera leverantörsfakturor. Det framgår även att det inte är tillåtet att at-testera en utbetalning till leverantörer där attestanten själv står som beställare.
Snowmobile license plate

tesla motorcycle release date
virtuell bildschirm teilen
hur fungerar valutasäkring
aventyr utomlands
driving school in

Protokoll BN 2021 02 24 - Karlshamns kommun

Ekonomiska befogenheter i enlighet med förvaltningens attestordning. Är aktiebolaget kommunägt? Då gäller speciella regler för bolagsordningen enligt kommunallagen.

Protokollet Sfris 20 Mars 2015 - Samordningsförbundet i

Indeks læ 285 attest til sygedagpengeopfølgning.

HÖGANÄS KOMMUN Ersätter KFS 1990:14 . KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING . 2007:14 . Reglemente fr kontroll av ekon omiska transaktioner i Hganäs kommun. Omfattning . 1 § Detta reglemente gäller fr kommunens e konomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som kommunen ålagts eller åtagit sig att frvalta Styrelsens beslut från 2017-02-07 § 5, Attestordning, upphävs 2017-10-01.