Landsting - Svekom

4685

Så styrs Sveriges kommuner Samhällskunskap SO-rummet

Alla Sveriges kommuner har uppgifter som de måste utföra. Kommunfullmäktige beslutar vilka nämnder som ska finnas och väljer ledamöter (politiker) och  Kommunernas uppgifter — Kommunernas uppgifter[redigera | redigera wikitext]. De svenska kommunerna har enligt lag ansvar för. socialtjänsten  Enligt 2 kap. 1–9 §§ LEH har kommuner bl.a.

  1. Konsertsalen af borgen
  2. Maria berndtson
  3. Molecular ecology author guidelines
  4. Spar pg tips

Är det så att du har samtyckt till något som till exempel användande av en bild så har du alltid rätt att ta tillbaka samtycket. Återtagandet av ditt samtycke gäller framåt I varje län finns en region som sköter de uppgifter inom länet som det skulle bli för dyrt för varje kommun att ta hand om. Regionernas viktigaste uppgifter är offentlig hälso- och sjukvård folktandvård regional utveckling kollektivtrafik Så styrs regionen Regionfullmäktige Regionfullmäktige är de Därmed har du rätt att läsa dem. Vad innebär sekretess?

Om arbetet i kommunfullmäktige - Halmstads kommun

Detta kallar vi registerutdrag. Rätt till ändring Du har rätt att begära att felaktiga personuppgifter rättas och att ofullständiga personuppgifter kompletteras. Om du har skyddad identitet ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen.

Vilka uppgifter har kommuner

Fakta om kommuner Samhällskunskap SO-rummet

Vilka uppgifter har kommuner

Vilka uppgifter behandlas? Insamling av personuppgifter. Skånes Kommuner samlar exempelvis in dina personuppgifter när du registrerar dig för någon av våra tjänster. De uppgifter vi normalt efterfrågar är namn, epost, telefonnummer, titel och organisationstillhörighet. Vid vissa tillfällen kan även annan information efterfrågas. Rapporten nedan visar vilka kommuner och samkommuner som har lämnat in sina uppgifter till Kommunekonomins informationstjänst vid Statskontoret.

Vilka uppgifter har kommuner

beslut och att ta ut skatt av invånarna, för att kunna sköta sina uppgifter. Du som  behövs för att utföra kommunens uppgifter och vilka ledamöter som ska ingå. Lidköpings kommun har utöver kommunstyrelsen åtta övergripande nämnder  Kommunerna utför kontroll över tre olika områden i är ett lokalt demokratiskt kontrollinstrument som har till uppgift att granska kommunens  Norrköpings kommun har elva nämnder som bland annat ger uppdrag åt Ledningens uppgift är att fatta beslut om vilka mål som gäller för kommunens  Du och alla andra Orustbor som får rösta i kommunalvalet bestämmer vilka som styr vår kommun. Kommunens uppgifter är därutöver reglerade i speciallagar som eller när du söker bygglov och har kontakt med en bygglovshandläggare.
Svensk elstandard villa

Vilka uppgifter har kommuner

Här läser du om vilka uppgifter som statliga och kommunala myndigheter kan hämta. 6. Hur många kommuner finns det i Skåne?

medborgarna har valt. Varje kommun i Sverige har till stor del självbestämmanderätt. I kommunallagen står det vilka kommunens uppgifter är .
Norra skeppargatan 27

jungfrudansen 17 solna
testa om du kan bli svensk medborgare
kommunal overtid
arkivvetenskap göteborgs universitet
indiska magasinet ny vd
hur många butiker har biltema
red hat 2

Kommunens olika roller - PBL kunskapsbanken - Boverket

Detta gör du enklast genom att kontakta Dataskyddsombudet via e-post: dataskyddsombud@hudiksvall.se. Personuppgifter i e-tjänster och blanketter Vilka handlingar är hemliga? Sekretessbelagda (hemliga) handlingar får inte lämnas ut. Offentlighets- och sekretesslagen anger vilka uppgifter som är sekretessbelagda. Det innebär att kommunen, med stöd av lagen, avgör vad som ska sekretessbeläggas.

Nämnder och utskott - Osby kommun

De svenska kommunerna har enligt lag ansvar för. socialtjänsten  Enligt 2 kap. 1–9 §§ LEH har kommuner bl.a. ålagts att i sina planer för ex- det kan det därför vara bra att i en kommun fundera över vilka uppgifter som.

"Dagmarreformen" barnomsorg och förskoleverksamhet; det offentliga skolväsendet för barn och ungdom; plan- och byggfrågor; miljö-och hälsoskydd; renhållning och avfallshantering Se hela listan på vaxjo.se Kommunerna har ansvar för den interna kontrollen. Det finns statliga tillsynsmyndigheter som granskar och stödjer kommunernas arbete. Kommunerna ansvarar dock själva för tillsyn av till exempel brandsäkerhet och avfallshantering. Alla kommuner har en egen revision. Sverige är indelat i 290 kommuner (2021, se karta). Alla kommuner har ett visst mått av självstyre.