Nr 6 – 2007 - AllmänMedicin

6693

Rekommendationer för specialistutbildning i allergologi

(liknar en  Ideal kurva vid användning av tryckkontrollerad ventilation . . . 10-19.

  1. Handelsbanken gjörwellsgatan
  2. Södertörns högskola lediga jobb

PEF: Baslinjeförskjutning 10 PEF-kurvan ligger på en lägre nivå (ofta större PEF-variabilitet) i början av registreringen, jämfört med en påtagligt högre nivå (mindre variabilitet) i slutet av den Sänkning av PEF-nivån under pågående luftvägsinfektion Höjning av PEF/FEV1-nivån efter insättning av nytt läkemedel, PEF-värden Dygnsvariabilitet: Förkortningar: m = morgonvärde, m+SABA = morgonvärde efter SABA, k = kvällsvärde, k+SABA = kvällsvärde efter SABA extra 1 = värde vid extramätning 1, extra 1+SABA = värde vid extramätning 1 efter SABA, extra 2 = värde vid extramätning 2, extra 2+SABA = värde vid extramätning 2 efter SABA, extra 3 14 dagars PEF-kurva. Denna instruktionsfilm vänder sig till dig som är vårdgivare och skall utföra PEF-mätningar i syfte att ställa diagnosen astma eller för att följa en astmatiker avseende symtom, försämringar och effekten av behandling. På patientsidan finns instruktionsfilm för dina patienter som ska utföra en serie PEF-mätningar i hemmet. Tolkning: Variation av PEF - ökning från morgon till kväll av minst 20% eller 15% reversibilitet eller minst 60 l/min från utgångsvärdet ger stöd för diagnosen.

Pef Kurva Pdf

Normalvärden PEF Pojkar Ålder 5-18 Längd 100 66 110 121 120 176 130 231 140 286 150 341 160 395 170 450 180 505 190 560 Normalvärden PEF Flickor Ålder 5-18 Längd 100 65 110 119 120 173 130 226 140 280 150 333 160 387 170 441 180 494 190 548 Normalvärden PEF Män […] PEF-värden Dygnsvariabilitet: Förkortningar: m = morgonvärde, m+SABA = morgonvärde efter SABA, k = kvällsvärde, k+SABA = kvällsvärde efter SABA extra 1 = värde vid extramätning 1, extra 1+SABA = värde vid extramätning 1 efter SABA, extra 2 = värde vid extramätning 2, extra 2+SABA = värde vid extramätning 2 efter SABA, extra 3 Tolkning av spirometri – vid misstanke om astma eller KOL. Tolkning av PEF och PEF-kurva; Somatisk bedömning. Audiogram – exempel på audiogram vid ledningshinder, presbyacusis, sensorineuronal hörselnedsättning samt utbildning i tolkning av audiogram. NYHA-klass – vid hjärtsvikt.

Pef kurva tolkning

Astma hos vuxna , Fakta kliniskt kunskapsstöd, Region

Pef kurva tolkning

två olika kurvor är vanliga: a) volym-tid kurva b)flöde-volymkurva. Tolkning  dast några cystor subpleuralt räcker för att tolka fyndet som bikakebildning.

Pef kurva tolkning

Tolkning av uppföljningen. (kurva 4) om: PEF-dygnsvariationen < 20 % och PEF Tolkning: Variation av PEF - ökning från morgon till kväll av minst 20% eller 15% reversibilitet eller minst 60 l/min från utgångsvärdet ger stöd för diagnosen. Mät FEV1 och/eller PEF efter 1, 3, 5, 10 och 20 minuter.
Nannskog

Pef kurva tolkning

Den viktigaste informationen från PEF-mätningen är vari-abiliteten. Denna beräknas som högsta PEF-värdet minus lägsta PEF-värdet dividerat med medelvärdet under Kurvan är för friska relativt rak från max-flödet (PEF) till max utandad volym (FVC). Just detta – att den sjunker med volymen – beror i huvudsak på två saker; att dimensionerna på luftvägarna minskar i takt med att lungan töms på luft och att "lägesenergin" i den utspäna lungan minskar. PEF kan mätas från 4-5 års ålder. OBS! PEF ger ingen fullständig spirometriinformation.

Om PEF-värden används gäller 5 % högre värden.
Löneutmätning räkna ut

brummer multi-strategy 2xl avanza
karlstad kommun hemtjanst
sok jobb espresso house
ta patent pris
vizibly ab borås

Vådautsläpp av brandfarliga och giftiga gaser - MSB

Normalvärden PEF Pojkar Ålder 5-18 Längd 100 66 110 121 120 176 130 231 140 286 150 341 160 395 170 450 180 505 190 560 Normalvärden PEF Flickor Ålder 5-18 Längd 100 65 110 119 120 173 130 226 140 280 150 333 160 387 170 441 180 494 190 548 Normalvärden PEF Män […] PEF-värden Dygnsvariabilitet: Förkortningar: m = morgonvärde, m+SABA = morgonvärde efter SABA, k = kvällsvärde, k+SABA = kvällsvärde efter SABA extra 1 = värde vid extramätning 1, extra 1+SABA = värde vid extramätning 1 efter SABA, extra 2 = värde vid extramätning 2, extra 2+SABA = värde vid extramätning 2 efter SABA, extra 3 Tolkning av spirometri – vid misstanke om astma eller KOL. Tolkning av PEF och PEF-kurva; Somatisk bedömning. Audiogram – exempel på audiogram vid ledningshinder, presbyacusis, sensorineuronal hörselnedsättning samt utbildning i tolkning av audiogram. NYHA-klass – vid hjärtsvikt. Teorin är att kväveoxid bildas i luftrören om det finns en inflammation. Ytterligare en metod för att diagnostisera astma är en så kallad PEF-kurva: PEF är ett mått på det snabbaste luftflödet en person kan åstadkomma vid maximal utblåsning och kan mätas hemma med en enkel apparat. 14 dagars PEF-kurva.

Pef Kurva Normal - Canal Midi

Spirometri betyder ordagrant att mäta andningen. Vanligen används benämningen synonymt med vad som på engelska kallas "maximum expiratory flow-volume maneuver/curve", vilket är en lungfunktionsundersökning som utförs dynamiskt, det vill säga med kraft eller rörelse. Mätningen går ut på att först fylla lungorna maximalt och sedan registrera utandningsflödet när man försöker PEF-kurva - tolkning av PEF-mätning vid astma Spirometri. - Praktisk Medicin. PEF-kurva Namn Personnummer 14dagar - viss.nu .200 250 300 Vårdcentralen idag.. bläää! Lungmedicin+RA - Sammanfattning Medicinsk vetenskap liter minut PEF - kurva 14 dagar PEF= Peak Expiratory Flow Spirometri - indikationer och rekommendationer för praktiskt genomförande och tolkning Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras Utskriftsdatum: 2021-04-07 Sida 7 av 9 Börja med att bedöma kurvans utseende.

19 PEF-mätning Vid uppföljning Patienten kan fylla i PEF-kurvan under ca 2 veckor 20 PEF-mätning Tolkning Titta på kurvans form Stämmer kurvorna med  kan erbjuda mätning av dygnsvariation i diagnostiskt syfte (FEV1 eller PEF) till personer med astma Oavsett metod behöver den behandlande läkaren kompetens i tolkning av de olika testerna eftersom PEF-kurva. • Allergi, rökning, yrke.