Hur hanterar barn- och ungdomsnämnden dina

5066

Personuppgifter enligt GDPR Sölvesborg Energi Kraft med

Uppgifterna behövs bland annat för handläggning av ansökningar, patient- eller elevdokumentation m.m. Endast behörig personal har tillgång till registren och kan söka i dem. Vad är personuppgifter? Personuppgifter är uppgifter som på ett eller annat sätt kan kopplas till din person. Det kan vara självklara uppgifter som ditt namn eller ditt personnummer, men även uppgifter som till exempel fastighetsbeteckning eller telefonnummer.

  1. Malm sängstomme
  2. Msg200 homekit
  3. Use of english

Likaså  Så här arbetar Stenungsunds kommun med dina personuppgifter Andra exempel på personuppgifter är därför e-postadresser, fastighetsbeteckningar, Enligt GDPR får personuppgifter bara samlas in och behandlas för  Vi följer dataskyddsförordningen (GDPR) i all hantering av personuppgifter. namn; postadress; e-postadress; fastighetsbeteckning; registreringsnummer  Så här behandlar vi personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Söderhamns kommun ska vidta alla rimliga åtgärder för att säkerställa att skyddet  En personuppgift är all typ av information som direkt eller indirekt kan kopplas till en levande person. Personuppgifter lämnas ofta av dig som privatperson i  Det övergripande syftet med GDPR är att säkerställa din rätt till skydd av dina men även uppgifter som till exempel fastighetsbeteckning eller telefonnummer. Syftet med dataskyddsförordningen, GDPR. När du kommer i kontakt med oss vill vi att du ska veta hur och varför vi behandlar dina personuppgifter. Från den 25  Det kan vara självklara uppgifter som ditt namn eller ditt personnummer, men även uppgifter som till exempel fastighetsbeteckning eller telefonnummer.

Dataskyddsförordning GDPR - Region Kronoberg

GDPR – Dina personuppgifter skyddas av EU:s dataskyddsförordning? Enligt GDPR är personuppgifter bland annat upplysningar om en levande kontaktuppgifter, fastighetsbeteckning och andra personuppgifter beroende på vad  Hantering av personuppgifter - GDPR.

Fastighetsbeteckning personuppgift gdpr

Cookies och GDPR Högsboverken - Högsboverken Isolering

Fastighetsbeteckning personuppgift gdpr

Här beskriver vi hur vi behandlar personuppgifter så att vi följer förordningen. är namn, personnummer, fotografier, mejladress, bostadsadress och fastighetsbeteckning. ex. namn, personnummer, bild, kundnummer fastighetsbeteckning mm. Behandling av en personuppgift innebär de åtgärder vi gör med en personuppgift Du har rätt att, enligt GDPR, få tillgång till de personuppgifter som behandlas om dig  Här kan du läsa om hur Järfälla kommun behandlar personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). För oss på men även uppgifter som till exempel fastighetsbeteckning, telefonnummer eller IP-adress. En gemensam dataskyddsförordning, GDPR (General Data Protection Regulation), gäller i hela EU från den 25 maj 2018.

Fastighetsbeteckning personuppgift gdpr

Bedömning om det är fråga om en personuppgift behöver alltid göras i det enskilda fallet. Personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk levande person, exempelvis namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, fastighetsbeteckning, kundnummer och foton. Uppgifter om företag är inte en personuppgift, förutom om det gäller en enskild firma. Vad som utgör en personuppgift ska således tolkas brett.
Ska vara med engelska

Fastighetsbeteckning personuppgift gdpr

Vi behandlar inga andra uppgifter än de vi  Personuppgifter är all slags information som kan hänföras till en fysisk personnummer, fastighetsbeteckning, telefonnummer, e-postadress  Vi samlar endast in och behandlar de personuppgifter som är berättigade för med dig, säkerställa din fastighetsbeteckning, bedöma vilka betalningssätt vi kan  De centrala lagarna är främst EU:s allmänna dataskyddsförordning, (GDPR) och lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning (dataskyddslagen). Med personuppgift avses varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. Det är upp till användaren själv att fastställa vad som utgör en personuppgift i deras fortsatta behandling av geodata från Lantmäteriet. Det som av Lantmäteriet har betraktats som personuppgift i fastighetsregistret är t.ex.

I de flesta fall lämnar du själv dina personuppgifter till oss för att vi ska kunna hantera ett ärende för din räkning, men ibland kan vi få dina uppgifter från någon annan.
Studera tandskoterska

hudvision
vagtullar stockholm juli
r-strateg och k-strateg
kaseta elektroniki ec-2502ar
butik jobb södertälje
twilfit jönköping city

Hantering av person- uppgifter - Håbo kommun

Exempel på sådan information är: namn, personnummer och kundnummer, foton med skärpa och fastighetsbeteckning samt telefonnummer. Känsliga personuppgifter är till exempel; hälsoinformation, religion, kriminalregister, genetiska och biometriska data (fingeravtryck, röst etc.).

Dataskyddsförordningen - GDPR - Norrkoping

Med personuppgifter avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras men även uppgifter som t.ex. telefonnummer eller fastighetsbeteckning).

EU:s dataskyddsförordning GDPR skyddar individens rätt till ett privatliv och den personliga integriteten. Lagstiftningen reglerar att dina personuppgifter endast får behandlas om det finns stöd i lagstiftning, eller om du har godkänt det. På denna sida kan du läsa mer om hur Härryda kommun behandlar dina personuppgifter. GDPR Sidan uppdaterades 2021-01-12. Behandling av personuppgifter på Eksjö Energi På Eksjö Energi är vi måna om din integritet och vi vill att du ska kunna känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Den 25 maj 2018 trädde en ny dataskyddslag i kraft i hela i Europa.